integreeritud peremeesfaktorid, IHF (ingl. Integrated host factors, IHF)

IHF on heterodimeerne valk, mis seondub DNA-ga spetsiifiliselt ja painutab seda 160o–180o. IHF-l on enamasti arhitektuurne funktsioon, soodustades valk-DNA-komplekside moodustumist. Vt. DNA-käänd.

Sarnased vasted