inbriidingdepressioon (ingl. Inbreeding depression)

Puhasliinid on nõrgemad ja vähem produktiivsed kui tavalised sordid ja tõud. See on tingitud retsessiivsete kahjulike alleelide homosügotiseerumise astme tõusust inbriibingul.

Sarnased vasted