immunoglobuliiniklassi ümberlülitumine (ingl. Immunoglobulin class or isotype switching)

Geneetiline mehhanism, millega B-rakkudes toimub antikehade klassi ümberlülitumine, näiteks isotüübilt IgM isotüübile IgG.

Sarnased vasted