HUPO (ingl. Human Proteome Organisation)

Rahvusvaheline konsortsium, mis on võtnud endale ülesandeks kindlaks teha inimese genoomi poolt määratavate kõigi valkude struktuur ja funktsioon.

Sarnased vasted