hüdrofoobne interaktsioon (ingl. Hydrophobic interaction)

Mittepolaarsete gruppide vastastikune assotsieerumine vesilahuses (kuivõrd nad tõukuvad vesikeskkonnast).