homodupleks (ingl. Homoduplex)

Üksikahelaliste DNA-fragmentide ühinemisel moodustuv komplementaarsete ahelatega nukleiinhape.