heterosügootsuse kadu (ingl. Loss of heterozygosity, LOH)

Alleeli kadumine (tavaliselt deletsiooniliselt) teatud lookusest, mistõttu vastav lookus muutub hemisügootseks.