hemoglobiin (ingl. Haemoglobin)

Rauda sisaldav ühendvalk selgroogsete erütrotsüütides. Tähtis hapniku transpordil kopsust (lõpustest) kudedesse. Vt. heem.

Sarnased vasted