heeliks-pööre-heeliks-motiiv (ingl. Helix-turn-helix)

Kolm lühikest aminohapete ahela heeliksit on üksteise suhtes pööratud nendevahelise lühikese mitteheelikselise ahelaosa abil. C-terminaalsem kolmest heeliksist vastutab DNA-ga seondumise, ülejäänud kaks valgu dimeriseerumise eest.