hägused laigud (ingl. Mottled plaques)

Hägused faagilaigud tekivad siis, kui agarsöötmel lüüsitavaid bakterirakke on kahte tüüpi (ühed lüüsuvad, teised mitte).