valgu struktuur (ingl. Protein structure)

Valkudel on neli organisatsioonitaset. Primaarstruktuuriks on aminohapete järjestus, sekundaarstruktuur tekib aminohappeliste piirkondade ruumilisel interaktsioonil, kolmemõõtmeline tertsiaarstruktuur moodustub polüpeptiidahela voltumisel ja kvaternaarstruktuur erinevate polüpeptiidahelate assotsieerumisel funktsioneerivaks valguks.

valk (ingl. Protein)

Makromolekul, mis koosneb ühest või enamast polüpeptiidist. Iga polüpeptiid koosneb aminohapete ahelast, kus aminohapped on ühendatud peptiidsidemetega.

valk p53 (ingl. Protein p53)

Transkriptsioonifaktor, ülioluline rakkude stressivastusel. Oluline rakkude valvur, põhjustades rakkude paljunemist, rakutsükli peatumist ning rakkude suunamist apoptoosi. Somaatilised mutatsioonid TP53 geenis võivad põhjustada rakkude vohamist e. muutumist kasvajalisteks.