A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

vakuool (ingl. Vacuole)

Üksnes taimerakkudes olevad membraaniga ümbritsetud põisjad struktuurid. Aitavad tagada taimerakus kõrget siserõhku, sisaldavad peale lahustuvate soolade ka sahhariide, toksilisi jääkprodukte ja pigmente (annavad taime õitele värvuse).

valgu struktuur (ingl. Protein structure)

Valkudel on neli organisatsioonitaset. Primaarstruktuuriks on aminohapete järjestus, sekundaarstruktuur tekib aminohappeliste piirkondade ruumilisel interaktsioonil, kolmemõõtmeline tertsiaarstruktuur moodustub polüpeptiidahela voltumisel ja kvaternaarstruktuur erinevate polüpeptiidahelate assotsieerumisel funktsioneerivaks valguks.