A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ühendtransposoon (ingl. Composite transposon)

Transponeeruv element, mis moodustub, kui kaks identset või peaaegu identset transposooni inserteeruvad mõlemale poole mittetransponeeruvat DNA-segmenti. Selliselt on moodustunud näiteks bakteri transposoon Tn5.

ühendvalk (ingl. Fusion protein)

Rekombinantse geeni moodustatud polüpeptiid, mis sisaldab kahe või rohkema lähtegeeni poolt kodeeritud osi. Erinevad geenid ühendatakse viisil, kus kodeerivad järjestused on samas lugemisraamis.