tsentromeer (ingl. Centromere)

Koht, kus kaks tütarkromatiidi on teineteisega seotud. Tsentromeeri piirkonda tekib ka kinetohoorne kompleks, kuhu raku jagunemisel seostuvad kääviniidid.

tsentrosoom (ingl. Centrosome)

Raku organell või piirkond, kuhu raku jagunemisel liituvad mikrotorukesed (moodustub mitoosikääv). Loomarakus on tsentrosoomialas kaks tsentriooli, taimerakus tsentrioole pole.