tšaperon (ingl. Chaperone)

Valk, mis aitab moodustuval polüpeptiidil omandada korrektset kolmemõõtmelist struktuuri, et moodustuks aktiivse konformatsiooniga valk. Vt. molekulaarsed tšaperonid.

tsentromeer (ingl. Centromere)

Koht, kus kaks tütarkromatiidi on teineteisega seotud. Tsentromeeri piirkonda tekib ka kinetohoorne kompleks, kuhu raku jagunemisel seostuvad kääviniidid.

tsentrosoom (ingl. Centrosome)

Raku organell või piirkond, kuhu raku jagunemisel liituvad mikrotorukesed (moodustub mitoosikääv). Loomarakus on tsentrosoomialas kaks tsentriooli, taimerakus tsentrioole pole.

tsinksõrmede motiiv (ingl. Zink fingers)

Valkudes polüpeptiidi ühest polüpeptiidiosast kaks tsüsteiini ja teisest osast kaks histidiini seovad koos tsingiiooni. Nende aminohapete vahele jääv peptiidilõik moodustab lühikese lingu, mis eraldub (nagu sõrm) välja valgu põhiosast.

tsüanoos (ingl. Cyanose)

Veresoonkonna haigus. Muutused hemoglobiinis põhjustavad väiksemat hapniku sidumist erütrotsüütide poolt, millega kaasneb naha ja limaskestade sinakas värvus.

tsükliline AMP (ingl. Cyclic AMP)

Adenosiin-3´,5´-monofosfaat, väike molekul, mis seondub kataboolse aktivaatorvalguga (CAP), moodustab kompleksi (CAP/cAMP) ja seondub operoni promootoriga ning stimuleerib seetõttu transkriptsiooni toimumist.

tsüstiline fibroos (ingl. Cystic fibrosis)

Inimese autosoomretsessiivne haigus, mille puhul toimub kopsude, pankrease ja maksa limaga kämpumine ja funktsionaalne taandareng, mille tulemusel arenevad välja kroonilised infektsioonid. Tsüstilise fibroosiga haigete eeldatav eluiga on umbes 35 aastat.

tsütogeneetiline analüüs (ingl. Cytogenetic analysis)

1. Kromosoomide (kogu karüotüübi) analüüs, mis põhineb erinevate kromosoomi värvumismeetodite tulemustel: vöödistiku jaotumine piki kromosoomi. 2. Kindla kromosoomipiirkonna (tavaliselt 80 kb – 500 mb) molekulaar-tsütogeneetiline uurimine, kasutades fluorestsentsmärgisega DNA-proove. 3. Somaatiliste rakuhübriidide geneetiline analüüs.