tsüanoos (ingl. Cyanose)

Veresoonkonna haigus. Muutused hemoglobiinis põhjustavad väiksemat hapniku sidumist erütrotsüütide poolt, millega kaasneb naha ja limaskestade sinakas värvus.

tsükliline AMP (ingl. Cyclic AMP)

Adenosiin-3´,5´-monofosfaat, väike molekul, mis seondub kataboolse aktivaatorvalguga (CAP), moodustab kompleksi (CAP/cAMP) ja seondub operoni promootoriga ning stimuleerib seetõttu transkriptsiooni toimumist.

tsüstiline fibroos (ingl. Cystic fibrosis)

Inimese autosoomretsessiivne haigus, mille puhul toimub kopsude, pankrease ja maksa limaga kämpumine ja funktsionaalne taandareng, mille tulemusel arenevad välja kroonilised infektsioonid. Tsüstilise fibroosiga haigete eeldatav eluiga on umbes 35 aastat.

tsütogeneetiline analüüs (ingl. Cytogenetic analysis)

1. Kromosoomide (kogu karüotüübi) analüüs, mis põhineb erinevate kromosoomi värvumismeetodite tulemustel: vöödistiku jaotumine piki kromosoomi. 2. Kindla kromosoomipiirkonna (tavaliselt 80 kb – 500 mb) molekulaar-tsütogeneetiline uurimine, kasutades fluorestsentsmärgisega DNA-proove. 3. Somaatiliste rakuhübriidide geneetiline analüüs.

tsütoplasmaatiline pärilikkus (ingl. Cytoplasmic inheritance)

Pärilikkuse ülekanne, mis sõltub tsütoplasmast või tsütoplasmas olevatest struktuuridest, mitte aga tuumageenidest. Nimetatakse ka kromosoomiväliseks pärilikkuseks. Näiteks mitokondriaalne DNA mitokondrites ja plastiidne DNA taimedel, mis pärandub edasi sõltumatult tuuma kromosoomide jagunemisest.