trans-splaissing (ingl. Trans splicing)

Sel puhul võivad mRNA erinevad segmendid olla transkribeeritud DNA erinevatelt piirkondadelt, üksteisest sõltumatult. Erinevate transkriptide eksonid viiakse kokku intronite interaktsioonide tulemusel.

trans-test (ingl. trans test)

Trans-heterosügootide konstrueerimine ja analüüs. Kaks mutatsiooni on samas geenis, kui trans-heterosügootidel on mutantne fenotüüp, ja erinevates, kui neil pole mutantset fenotüüpi.

transduktsioon (ingl. Transduction)

Bakteriofaagi vahendusel toimuv geneetiline rekombinatsioon bakteritel. Abortiivsel transduktsioonil siseneb faagi DNA rakku, kuid ei replitseeru seal. Üldisel transduktsioonil võidakse faagi abil retsipientbakterisse üle kanda suvalist bakterigeeni. Spetsialiseeritud transduktsioonil on bakteri DNA ülekanne mõõduka faagi kaasabil piiratud vaid ühe kindla bakterikromosoomi saidiga (faagi integratsioonikohaga).

transfektsioon (ingl. Transfection)

1. Eukarüootse raku poolt DNA vastuvõtt ja uute geneetiliste markerite moodustumine pärast sisenenud DNA integreerumist raku genoomi. 2. Bakterite transformatsioon viirusnukleiinhappega ning uute viirusosakeste (faagide) moodustumine.