tõenäosus (ingl. Probability)

Sündmuse toimumise oodatav sagedus. Sõltumatute sündmuste tõenäosuse leidmiseks üksiksündmuste tõenäosused korrutatakse, sõltuvate (üksteist välistavate) sündmuste puhul aga tõenäosused liidetakse.

tõenäosussuhte logaritm (ingl. Lod score)

Tõenäosussuhte logaritm ahelduse hindamiseks uuritava sugupuu andmetel. Tõenäosussuhe arvutatakse vaadeldava rekombinatsioonitulemuste alusel eeldatava ahelduse tõenäosuse suhtena sõltumatu rekombinatsiooni tõenäosusse. Saadud suhtest võetakse kümnendlogaritm.

toksiin (ingl. Toxin)

Mürgised ühendid, mida toodavad elusorganismi rakud, et hoiatada teisi ja kaitsta ennast. Eristatakse tsüanotoksiine, bakteriotsiine, hemotoksiine, neurotoksiine, tsütotoksiine ja mükotoksiine, mis toimivad ka kõrgematesse organismidesse.

tolmukad (ingl. Stamen)

Taime õisiku reproduktiivorganid, mis kannavad õistaimede anteriide, kus paiknevad mikrosporangiumid spooridega ja arenevad tolmuteri sisaldavad spermiumid.

totipotentsus (ingl. Totipotent cell or nucleus)

Diferentseerumata embrüorakk, mis on võimeline andma aluse kõigile areneva organismi rakkudele. Näiteks areneva embrüo 4-rakustaadiumis olevad rakud on pärast isoleerimist ja transplanteerimist teise embrüo rakkude hulka võimelised andma aluse uuele normaalselt funktsioneerivale embrüole.