A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Ti-plasmiid (ingl. Ti plasmid)

Agrobacterium tumefaciens´i ja A. rhizogenes´i suur rõngasplasmiid, mis põhjustab taimedel kalluskasvajate (haiguste) induktsiooni ning mis on tähtsaks vektoriks geenide ülekandel (eriti kahekojalistesse) taimedesse.