terapeutiline kloonimine (ingl. Therapeutic cloning)

Protsess, kus munaraku tuum asendatakse doonorraku tuumaga (mis võib olla ka diferentseerunud raku tuum), et saada tüvirakkude populatsioon, millel on sama genotüüp kui doonorrakul. Kloonitud rakke saab kasutada selleks, et asendada nendega organismi mittefunktsioneeruvaid rakke.