telofaas (ingl. Telophase)

Iga mitootilise või meiootilise jagunemise viimane faas, kus kromosoomid on tänu kääviniidistikule liikunud raku poolustele ja hakanud dekondenseeruma. Moodustub tuumamembraan ning tänu tsütokineesile eraldub kaks uut rakku.

telomeer (ingl. Telomere)

Eukarüootsete kromosoomide otstes paiknev unikaalne struktuur, mis ei lase kromosoomidel omavahel ühineda ega kromosoomi otste geenidel mitooside käigus degradeeruda.