telofaas (ingl. Telophase)

Iga mitootilise või meiootilise jagunemise viimane faas, kus kromosoomid on tänu kääviniidistikule liikunud raku poolustele ja hakanud dekondenseeruma. Moodustub tuumamembraan ning tänu tsütokineesile eraldub kaks uut rakku.

telomeer (ingl. Telomere)

Eukarüootsete kromosoomide otstes paiknev unikaalne struktuur, mis ei lase kromosoomidel omavahel ühineda ega kromosoomi otste geenidel mitooside käigus degradeeruda.

terapeutiline kloonimine (ingl. Therapeutic cloning)

Protsess, kus munaraku tuum asendatakse doonorraku tuumaga (mis võib olla ka diferentseerunud raku tuum), et saada tüvirakkude populatsioon, millel on sama genotüüp kui doonorrakul. Kloonitud rakke saab kasutada selleks, et asendada nendega organismi mittefunktsioneeruvaid rakke.

terminaliseerimine (ingl. Terminalization)

Meioosi profaasi diploteeni- e. diploneemastaadiumis bivalentides (homoloogsete kromosoomide õdekromatiidides) tsentromeeridest algav liikumine, kus on näha kiasmide liikumist bivalentide otste suunas.