TACTAAC-järjestus (ingl. TACTAAC box)

Eukarüootsete geenide konserveerunud DNA-järjestus (TACTAAC), mis asub ca 30 nukleotiidi ülesvoolu intronite 3´-splaissingusaidist. Selle järjestuse 3´-adeniin osaleb introni väljalõikamisel.

tähendus-RNA (ingl. Sens RNA)

Primaarne transkript või mRNA, mis sisaldab kodeerivaid nukleotiidijärjestusi, mis on identsed (vaid T asemel on U) DNA senssahelaga (5´-3´ kodeeriv ahel) ja komplementaarsed DNA antisenssahela matriitsahelaga.

täht (ingl. Aster)

Mitoosi alguses moodustub mikrotuubulitest raku poolustele mõlema tütartsentrosoomse kompleksi ümber päikesekiirekujuline tähtjas struktuur – astraalsed mikrotuubulid. Tsentrosoomist saavad alguse ka käävi polaarsed ja ekvatoriaalsed mikrotuubulid e. kääviniidid.

talasseemia (ingl. Thalassemia)

Autosoomretsessiivne verehaigus. Moodustuvad ebanormaalsed hemoglobiinimolekulid, sest mutatsiooni tõttu sünteesitakse globiiniahelaid vähe või üldse mitte ühtegi, mille tõttu ei saa moodustuda normaalset hemoglobiinimolekuli ja organismis tekib aneemia. Kui sirprakulisel aneemial on tegemist globiinide sünteesi kvalitatiivse muutusega, siis siin on tegemist globiinide sünteesi kvantitatiivse alatootlikkusega.

tasakaalustatud letaalsus (ingl. Balanced lethality)

Letaalsed mutatsioonid sama kromosoomipaari erinevates geenides, mis säilitavad tõukeasendi seoses lähedase ahelduse või krossingoveri pidurdumise tõttu. Suletud populatsioonis on letaalsete mutatsioonide suhtes elujõulised vaid transheterosügoodid (l1 + / + l2).