A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

T-DNA (ingl. T-DNA)

Agrobacterium tumefaciens´i Ti-plasmiidi DNA-segment, mis ülekandel taimerakku inserteerub taimeraku kromosoomi ja on võimeline seal ka avalduma.

t-ling (ingl. T-loop)

Telomeeri eendunud 3´-otsa G-rikas üksikahelaline ala, mis pöördub tagasi ning paardub komplementaarsuse alusel ülesvoolu asetseva telomeeri kordusjärjestusega.

T-raku antigeensed retseptorid (ingl. T cells antigenic receptors)

T-lümfotsüütide pinnal asuvad T-raku retseptorid on heteromeersed valgud, mis tunnevad ära koesobivuskompleksiga (MHC-kompleksiga) seondunud antigeene ning mis vahendavad imetajatel rakulist immuunvastust. T-rakkude retseptorid koosnevad kahest erinevast polüpeptiidahelast (alfa- ja beeta-ahelad või delta- ja gamma-ahelad), mis on omavahel ühendatud disulfiidsildadega ja ankurdatud rakumembraani nii, et nende karboksüülotsad ulatuvad tsütoplasmasse ja aminootsad väljapoole.

T-raku retseptorgeenid (ingl. T cell receptor genes)

Geenid, mis kodeerivad T-rakkude antigeene, põimitakse kokku TCR-lookuste geenisegmentidest somaatilise rekombinatsiooni protsessis, mis toimub T-lümfotsüütide diferentseerumise käigus. Selle tulemusel saab moodustuda, analoogselt immunoglobuliinidega, üle 107 erineva aminohappelise järjestuse. Inimesel paiknevad TCR-lookused 7. ja 14. kromosoomis.

T-rakud (ingl. T cells)

Üks lümfotsüütide põhitüüpe, mis pärinevad pluripotentsetest hematopoeetilistest tüvirakkudest. Vt. T-lümfotsüüdid.

T-vöödid (ingl. T bands)

Kromosoomi telomeersete piirkondade värvumine, kasutades spetsiifilisi värvimismeetodeid. Diferentsiaalvärvimisega eristatakse G- või Q-vööte, R- (ingl. reverse) vöödistust, C- e. CBG- (C-vöödid baariumkloriidi ja Giemsa värviga) vöödistust, H-vöödistust jt.

TACTAAC-järjestus (ingl. TACTAAC box)

Eukarüootsete geenide konserveerunud DNA-järjestus (TACTAAC), mis asub ca 30 nukleotiidi ülesvoolu intronite 3´-splaissingusaidist. Selle järjestuse 3´-adeniin osaleb introni väljalõikamisel.

tähendus-RNA (ingl. Sens RNA)

Primaarne transkript või mRNA, mis sisaldab kodeerivaid nukleotiidijärjestusi, mis on identsed (vaid T asemel on U) DNA senssahelaga (5´-3´ kodeeriv ahel) ja komplementaarsed DNA antisenssahela matriitsahelaga.

täht (ingl. Aster)

Mitoosi alguses moodustub mikrotuubulitest raku poolustele mõlema tütartsentrosoomse kompleksi ümber päikesekiirekujuline tähtjas struktuur – astraalsed mikrotuubulid. Tsentrosoomist saavad alguse ka käävi polaarsed ja ekvatoriaalsed mikrotuubulid e. kääviniidid.