T-DNA (ingl. T-DNA)

Agrobacterium tumefaciens´i Ti-plasmiidi DNA-segment, mis ülekandel taimerakku inserteerub taimeraku kromosoomi ja on võimeline seal ka avalduma.

t-ling (ingl. T-loop)

Telomeeri eendunud 3´-otsa G-rikas üksikahelaline ala, mis pöördub tagasi ning paardub komplementaarsuse alusel ülesvoolu asetseva telomeeri kordusjärjestusega.

T-raku antigeensed retseptorid (ingl. T cells antigenic receptors)

T-lümfotsüütide pinnal asuvad T-raku retseptorid on heteromeersed valgud, mis tunnevad ära koesobivuskompleksiga (MHC-kompleksiga) seondunud antigeene ning mis vahendavad imetajatel rakulist immuunvastust. T-rakkude retseptorid koosnevad kahest erinevast polüpeptiidahelast (alfa- ja beeta-ahelad või delta- ja gamma-ahelad), mis on omavahel ühendatud disulfiidsildadega ja ankurdatud rakumembraani nii, et nende karboksüülotsad ulatuvad tsütoplasmasse ja aminootsad väljapoole.

T-raku retseptorgeenid (ingl. T cell receptor genes)

Geenid, mis kodeerivad T-rakkude antigeene, põimitakse kokku TCR-lookuste geenisegmentidest somaatilise rekombinatsiooni protsessis, mis toimub T-lümfotsüütide diferentseerumise käigus. Selle tulemusel saab moodustuda, analoogselt immunoglobuliinidega, üle 107 erineva aminohappelise järjestuse. Inimesel paiknevad TCR-lookused 7. ja 14. kromosoomis.

T-rakud (ingl. T cells)

Üks lümfotsüütide põhitüüpe, mis pärinevad pluripotentsetest hematopoeetilistest tüvirakkudest. Vt. T-lümfotsüüdid.

T-vöödid (ingl. T bands)

Kromosoomi telomeersete piirkondade värvumine, kasutades spetsiifilisi värvimismeetodeid. Diferentsiaalvärvimisega eristatakse G- või Q-vööte, R- (ingl. reverse) vöödistust, C- e. CBG- (C-vöödid baariumkloriidi ja Giemsa värviga) vöödistust, H-vöödistust jt.