stress (ingl. Stress)

Organismi seisund, mis seostub tavaliselt võimetusega reageerida adekvaatselt muutunud keskkonnatingimustele. Stressi kõrvaldavad geneetilised lisamehhanismid.

stressi indutseeritud mutatsioonid (ingl. Stress induced mutations)

Mikroobide stressitingimustes (nt. toitainete puudumisel) käivituvad lisamehhanismid, mis võimaldavad suurendada mutatsioonide tekke sagedust ning suurendavad tõenäosust, et mõnel mutandil on adaptiivne väärtus (nt. on võimeline kasutama keskkonnast uut C-allikat). Vt. veaaltid DNA polümeraasid.

strooma (ingl. Stroma)

Kloroplastide sisemine osa, kus paiknevad membraansed kettad (tülakoidid), tülakoidide kompleksid (graanid) ja graane ühendavad lamellid.