signaaliülekande rajad (ingl. Signaling pathways)

Nii pro- kui ka eukarüootide geenide regulatsioon (sisse- või väljalülitamine) on paljudel juhtudel reguleeritud ekstratsellulaarsete mõjurite e. virgatsainete poolt. Signaali jõudmist raku välismembraanilt raku tuumani või vastupidises suunas nimetatakse signaaliülekande rajaks.

signaaljärjestus (ingl. Signal sequence)

Sekretoorsed valgud sisaldavad oma N-terminaalses otsas (aminoterminuses) lühikesi järjestusi, mis suunavad nende valkude sünteesitava ahela tsütoplasmavõrgustiku valendikku (luumenisse). Signaaljärjestused osalevad ainete liikumise koordineerimisel.

signaalmolekul (ingl. Signal molecule)

Mingit raku elus olulist signaali edastavad molekulid. Näiteks moodustuvad stressivastuse käigus raku tsütoplasmas väikesed molekulid (nt. cAMP, ppGpp, AppppA), mis põhjustavad raku vastuse antud mõjurile.

signaalpeptidaas (ingl. Signal peptidase)

Valkude transporti läbi rakumembraani periplasmasse määrab sünteesitud valgu N-terminaalse otsa hüdrofoobne signaaljärjestus, mis pärast eksportimist lõigatakse polüpeptiidist ära signaalpeptidaasi poolt.

signaalsüsteem (ingl. Signaling system)

Eukarüootsete rakkude rakusisene süsteem DNA transkriptsiooni kontrollimiseks. Laiemas tähenduses ka raku ning väliskeskkonna informatsioonivahetus, mis viib muutustele raku elutegevuses või raku struktuuris.