sentimorgan, cM (ingl. CentiMorgan, cM; Map unit)

Kromosoomide geneetilise kaardistuse ühik, millega mõõdetakse geenide aheldust (omavahelist kaugust). Üks sentimorgan (cM) on kromosoomi kahe punkti (lookus, marker) vahelise, ühes põlvkonnas toimuva ristsiirde sagedus 0,01 (1%). Vt. krossingover; ristsiire.