selektsiooniefekt (ingl. Selection response)

Taime- ja loomaaretuses erinevus vanemateks väljavalitud (selekteeritud) indiviidide keskmise ja nende järglaste keskmise vahel. Selektsiooni vastus näitab, kuidas populatsioon reageerib valiku survele.

senssahel (ingl. Sens strand)

DNA-kaksikheeliksi 5´→3´-suunaline üksikahel, mis on komplementaarne teisele, antisenss- e. matriitsahelale. RNA sünteesitakse komplementaarsuse alusel antisenss-DNA-ahelalt, s.t. senssahel ja mRNA-ahel on sama nukleotiidse järjestusega, v.a. asjaolu, et RNA-s on T asemel U.

sentimorgan, cM (ingl. CentiMorgan, cM; Map unit)

Kromosoomide geneetilise kaardistuse ühik, millega mõõdetakse geenide aheldust (omavahelist kaugust). Üks sentimorgan (cM) on kromosoomi kahe punkti (lookus, marker) vahelise, ühes põlvkonnas toimuva ristsiirde sagedus 0,01 (1%). Vt. krossingover; ristsiire.

serotoniin (ingl. Serotonin)

Monoamiinne neurotransmitter, 5-hüdroksütrüptamiin (5-HT). Leidub peamiselt soolestikus, trombotsüütides ja kesknärvisüsteemis. Väga mitmekülgne mõju organismi talitusele. Tõstab ka tuju, seepärast nimetatakse teda õnnehormooniks, ehkki ta pole klassikaline hormoon.