A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

sini-valge-selektsioon (ingl. „Blue-white“ selection)

Mõnede vektorite kloonimissaiti inserteeritud võõr-DNA inaktiveerib plasmiidi lacZ-järjestuse, kuna ei toimu α-peptiidi sünteesi ega α-komplementatsiooni. Siis on rekombinantsed kolooniad valged; mitterekombinatsed, kus lacZ-järjestus on aktiivne, muutuvad β-galaktosidaasi värvusreaktsiooni tõttu siniseks.

soolo-LTR-id (ingl. Solo LTRs)

Transposooni Ty1 LTR-d võivad omavahel rekombineeruda ja deleteerida transposooni keskse kodeeriva ala. Moodustuvad nn. soolo-LTR-d e. deltajärjestused.