ribosoomi alaüksused (ingl. Ribosome subunits)

Ribosoomid koosnevad põhiliselt valkudest ja RNA-st. Eristatakse kaht alaüksust: väikest ja suurt. Prokarüootne ribosoom (70S) jaotub 30S- ja 50S- ning eukarüoodi ribosoom (80S) 40S- ja 60S-alaüksusteks. Kloroplastide ja mitokondrite ribosoomid on aga väiksemad (tavaliselt 60S).