A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ribosoomi alaüksused (ingl. Ribosome subunits)

Ribosoomid koosnevad põhiliselt valkudest ja RNA-st. Eristatakse kaht alaüksust: väikest ja suurt. Prokarüootne ribosoom (70S) jaotub 30S- ja 50S- ning eukarüoodi ribosoom (80S) 40S- ja 60S-alaüksusteks. Kloroplastide ja mitokondrite ribosoomid on aga väiksemad (tavaliselt 60S).

riboviirused (ingl. Riboviruses)

Enamik RNA-viiruseid, kellel genoomset RNA-d DNA-ks ümber ei kopeerita ja viiruste geneetiline materjal ei integreeru ka kunagi raku genoomi. Vt. RNA-sõltuv RNA polümeraas.

riik (ingl. Kingdom)

Bioloogias kõrgem süstemaatiline üksus. Eukarüoodid jagunevad nelja (taimed, loomad, seened, ainuraksed), prokarüoodid kahte (bakterid, arhed) riiki.

ripse (ingl. Cilium, pl. Cilia)

Rakkudel olev karvakujuline liikumist võimaldav struktuur (nt. ripsloomadel). On primaarsed ripsmed, mis on sensoorseteks organiteks, ja liikumist vahendavad organellid (nt. munajuhas aitavad ripsmed munarakul liikuda munajuha ampulli, kus toimub viljastumine, ja sealt edasi emakasse, kus embrüo implanteerub emakaseina).

ristside (ingl. Crosslink)

DNA-s võivad lämmastikaluste vahele moodustuda ebaharilikud kovalentsed sidemed, nii samas DNA-ahelas kui ka vastasolevais DNA-ahelais.