resolvaas (ingl. Resolvase)

Transposooni poolt kodeeritud ensüüm, mis määrab res-saidis transposoonidevahelise saitspetsiifilise rekombinatsiooni ja transposoonita plasmiidse doonor-DNA vabanemise. Teine transposooni koopia jääb märklaud-DNA-sse.

retroposoon (ingl. Retroposon)

Retroposoon on transpositsiooniline mobiilne geneetiline element, mis on retrotransposooni lühenenud vorm, millel puuduvad pikad otsmised kordusjärjestused

retroviirus (ingl. Retrovirus)

Viirus, mille geneetiline informatsioon säilitatakse RNA-s ja mis replitseerub, kasutades pöördtranskriptaasi, et sünteesida RNA-genoomilt DNA koopia.