A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

regulon (ingl. Regulon)

Geneetilise regulatsiooni üksus. Näiteks liitgeenid e. operonid, mis on kontrollitud ühe regulaatorvalgu või valkkompleksi poolt. Vt. ka kvoorumitundlikkus.

rekombinaas (ingl. Recombinase)

Eelkõige saitspetsiifilist geneetilist rekombinatsiooni teostavad ensüümid. Rekombinatsioonikompleksis tekitatakse DNA-ahelatesse katked ja vastassegmendi otsad taasühendatakse külgneva DNA-ahela otstega.

rekombinatsioon (ingl. Recombination)

Vanematel mitteesinevate geenikombinatsioonide teke mittehomoloogsete kromosoomide ümberkombineerumisel ja homoloogsete kromosoomide ristsiirdel meioosis. Aheldunud geenidel määratakse rekombinatsioonisageduste alusel geneetilisel kaardil nende geenide omavaheline kaugus.

renaturatsioon (ingl. Renaturation)

Molekuli taasmoodustumine tema loomulikus looduslikus vormis. Nukleiinhapete biokeemias tähistatakse selle mõistega tavaliselt kaksikahelalise heeliksi moodustumist komplementaarsetest üksikahelalistest molekulidest.

renniin (ingl. Rennin)

Biotehnoloogiliselt saadud ensüüm, mida kasutatakse juustutööstuses piima kalgendamiseks. Enne saadi seda ensüümi (laapensüümi nime all) piimavasikate magudest.

replikatiivne transpositsioon (ingl. Replicative transposition)

Transpositsioonimehhanism, mil transposoon duplitseerub nii, et transponeeruv üksus on algse elemendi koopia. Nii doonoris kui ka retsipiendis (märklaudsaidis) moodustub iseloomulik vaheühend e. teeta-konfiguratsioon. Selline mehhanism on iseloomulik retrotransposoonidele ja toimub ka klass II transposoonidel.