A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

rakutsükli kontrollpunkt (ingl. Checkpoint)

Moment rakutsüklis, kus kontrollitakse raku funktsionaalset seisundit ja tema valmisolekut rakutsükli jätkumiseks ning sisenemiseks mitoosi/meioosi. On kaks kontrollpunkti (G1- ja G2-faasis), kus rakutsükkel võib jätkuda või suunatakse rakk nn. puhkefaasi, s.t. rakk väljub tsüklist (G0-faas).

rakuühinemine (ingl. Cells fusion)

Hübriidrakkude teke, näiteks pärmseentel või ka teistel eukarüootsetel rakkudel, kui ühinevad näiteks põrna lümfotsüüdid ning müeloomirakud (moodustub monokloonseid antikehi tootev rakuliin – hübridoom).

rämps-DNA (ingl. Junk-DNA)

DNA-järjestused, millel puudub teadaolev funktsioon või mis on funktsioneerinud kunagi minevikus. Sellel DNA-l on väike spetsiifilisus ja sel ei ole organismi elus selektiivset eelist.

raske ahel (ingl. Heavy chain)

1. Heteromultimeerse valgu suurema molekulmassiga polüpeptiidahel (nt. motoorne valk müosiin või antikehad e. immunoglobuliinid). Immunoglobuliini-molekuli raske e. H-ahel määrab klassi, millesse vastav immunoglobuliin kuulub ning see ahel on ca 2 korda pikem kui kerge e. L-ahel. 2. Selgroogsete mtDNA-genoomis eristatakse guaniinirikast rasket ja tsütosiinirikast kerget DNA-ahelat. Mõlemad ahelad on transkriptsiooniliselt aktiivsed, neid transkribeeritakse vastassuunaliselt.

reduktiivne evolutsioon (ingl. Reductive evolution)

Genoomi evolutsiooniline lihtsustumine. Mitokondrite, kloroplastide ja parasiitide genoomi puhul on kadunud järk-järgult osa geneetilisest informatsioonist, sest kaotatud geenide funktsiooni kompenseerivad peremeesraku genoomis olevad geenid.

refuugium (ingl. Refugium)

Pelgupaik (pagula), kus inimesed (ka loomad ja taimed) elasid 8000 aastat püsinud jääajatalve üle reliktpopulatsioonina uusasundustes, moodustades isoleeritud lokaalseid populatsioone.