A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

R-lingud (ingl. R-loops)

RNA-DNA-hübriidide üksikahelalised DNA piirkonnad, mis moodustuvad in vitro tingimustes, kuna RNA-DNA-dupleksid on palju stabiilsemad kui DNA-DNA-dupleksid.

R-vööt (ingl. Reverse band, R band)

Kromosoomide teatud tüüpi värvimisel moodustuv muster, mille tumedad ja heledad vöödid on vastupidised G- ja Q-vöötidele. R-vöödistuse korral on tumedamalt värvunud alad G- ja C-rikkad (eukromatiin) ning heledamalt värvunud alad e. bändid e. vöödid A- ja T-rikkad piirkonnad (heterokromatiin).

rakukest (ingl. Cell wall)

Lisaks kaksiklipiidsele rakumembraanile on paljudel rakkudel rakukest – näiteks taimerakkudel on see tselluloosne, bakterirakkudel aga sisaldab mureiini.

rakuliiklus (ingl. Cell trafficking)

Tsütoskeleti komponentide (filamentide süsteem, mitmesugused valgukiud ja assotsieerunud molekulid) (lisaks raku kuju määramisele) põhjustatud rakusisene valkude ja organellide ümberpaigutumise protsess.

rakuliin (ingl. Cell line)

Taimedel kindlate omadustega vegetatiivselt paljunevate rakkude kogum. Loomarakkudel ühtsete tunnuste ja omadustega samaste rakkude kloon.

rakuliini põlvnemine (ingl. Cell lineage)

Rakkude põlvnemine eellasrakkudest prokarüootide rakujagunemise ja eukarüootide rakkude mitootilise jagunemise alusel. Näiteks on varbussil (C. elegans) teada kõikide rakkude teke üherakulisest sügoodist kuni täiskasvanud isendi kõigi rakkudeni.

rakumembraan (ingl. Cell membrane)

Rakumembraan eraldab raku sisekeskkonna väliskeskkonnast, on selektiivselt läbilaskev ioonidele ja orgaanilistele molekulidele – kontrollib nende transporti rakku sisse ja rakust välja, koosneb lipiidsest kaksikkihist, kuhu on ankurdatud valgud.