A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Q-ala (ingl. Q box)

Pärmseente α-spetsiifiliste geenide transkriptsioon stimuleeritakse ülesvoolu paiknevate paardumistüübi regulatoorsete P- ja Q-järjestustega seonduva regulaatorvalguga.