puriin (ingl. Purine)

Heterotsüklilised aromaatsed nukleiinhappe kaheringilised lämmastikku sisaldavad alused. DNA-s ja RNA-s on puriinideks adeniin ja guaniin. Puriinidel on suur tähtsus ka mitmetes teistes biomolekulides (ATP, GTP, cAMP, NADH jt.).

pürosekveneerimine (ingl. Pyrosequencing)

DNA mass-sekveneerimise meetod, kus erinevalt Sangeri didesoksüribonukleotiididega DNA-ahela sünteesi terminatsioonist kasutatakse sünteesiga järjestamist, mispuhul detekteeritakse nukleotiidide lülitamisel toimuvat pürofosfaadi vabanemist.