prokarüoot (ingl. Prokaryote)

Suur grupp ainurakseid organisme (k.a. bakterid ja sinivetikad), kellel puudub tõeline rakutuum ning ei toimu mitoosi, vaid on raku lihtne jagunemine.