pooldumine (ingl. Fission)

Rakujagunemise viis prokarüootidel, kus emaraku geneetiline materjal esmalt duplitseerub ning jaotub järgnevalt kahe tütarraku vahel.

pöördgeneeetika (ingl. Reverse genetics)

Geneetilise uurimise viis, mispuhul kasutatakse geeni nukleotiidseid järjestusi selleks, et saada selles geenis kindlaid mutatsioone või kõrvaldada geeni ekspressiooni; geeni produkti ja selle fenotüübilise efekti ennustamine.