polaarkehad e. polaarkehakesed (ingl. Polar bodies)

Loomade oogeneesis (meioosis) moodustuvad väikesed rakud, millest ei arene munarakku (neid nimetatakse heitrakud, polotsüüdid, reduktsioonkehad). Esimene polaarkeha (polaarkeha I) moodustub meioosi I jagunemisel ega pruugi edasi minna meioosi II jagunemisse. Teised polaarkehad (polaarkeha II) moodustuvad meioosi II jagunemise tulemusel. Tavaliselt tekib oogeneesis üks küps munarakk ja kolm polaarkeha.

põletik (ingl. Inflammation)

Esmavastus infektsioonile (või kiiritusele). Avaldub punetuse, temperatuuri tõusu, paistetuse ja valulisusega. Põletikuga kaasneb verevarustuse intensiivistumine ja fagotsütoos ning keemiliste kaitseühendite süntees.

polümerisatsioon (ingl. Polymerization)

Kahe või rohkema samatüübilise keemilise produkti (monomeeri) ühinemine ning uue ühendi moodustumine, milles on samad elemendid samades proportsioonides, kuid mille molekulmass on suurem ning füüsikalised omadused erinevad algse monomeeri omast.