A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

plasmiid (ingl. Plasmid)

Kromosoomiväline pärilik üksus bakteritel ja mikroseentel, mis on autonoomses olekus DNA rõngasmolekulina ning kandub edasi kromosoomist sõltumatult.

plasmiidide peremeesulatus (ingl. Plasmid host range)

Plasmiidide klassifitseerimisel kasutatav omadus: kitsa peremeesulatusega plasmiidid on vaid lähedases suguluses olevates bakteriliikides, laia peremeesulatusega plasmiidid on aga väga erinevates bakteriliikides. Horisontaalsel geenide ülekandel toimub mõnede plasmiidsete geenikassettide ülekanne ka prokarüootidelt eukarüootidele ja vastupidi.

plastiid (ingl. Plastid)

Taimedes ja mõnedes algloomades (protistides) leiduv tsütoplasmaatiline struktuur (organell). Näiteks kloroplastid sisaldavad klorofülli, mis osaleb fotosünteesil. Nad on ümbritsetud kaksikmembraaniga nagu mitokondridki ja sisaldavad individuaalset DNA-d. Nad on kuni 2 μm pikkused ning paiknevad taimedes ja vetikates ka kromo- ja leukoplastidena. Viimased jaotuvad veel amülo-, elaio- ja proteinoplastideks.

pleiomorfsus (ingl. Pleiomorphism)

Organismi (mikrobioloogias) elutsüklis esinevad erisugused struktuurivormid. Rakubioloogias tähendab pleiomorfsus rakkude erinevusi suuruses, kujus ja värvumises tsütoloogiliste/histoloogiliste värvidega.

ploidsus (ingl. Ploidy)

Kromosoomistiku põhikomplekti (x) korduste arvu hinnang indiviidi (või raku) kromosoomistikus (monosoomne, diploidne, polüploidne, haploidne jne.).

pluripotentsed tüvirakud (ingl. Pluripotent stem cells)

Pluripotentsed tüvirakud diferentseeruvad kindlateks rakutüüpideks. Vastandina totipotentsetele tüvirakkudele on nad eeldetermineeritud: näiteks annab vereloome pluripotentne tüvirakk alguse vaid vereloomerakkudele, ta pole aga võimeline muutuma kõigiks sidekoe eellasrakkudeks.