A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

pidev muutlikkus (ingl. Continuous variation)

Muutlikkus, mis ei eristu kindlatesse klassidesse. Isendid erinevad tunnuste kvantiteedi poolest ning nende analüüsiks on vajalikud mõõtmised. Tavaliselt määravad selliseid tunnuseid mitu geeni ja neid mõjutavad keskkonnategurid. Vt. katkeline muutlikkus.

piilid (ingl. Pili)

Bakteriraku pinda katvad karvakesed läbimõõduga 6–7 nm, mis koosnevad oligomeersetest valkudest (piliin).

pimekurtus (ingl. Deafblindness)

Haigust põhjustavad genoomi eri kohtades paiknevad erinevad samatüübilise avaldumisega geenid (vähemalt kümme). Noorte ja keskealiste inimeste levinuim pimekurtus. Esineb sisekõrvapõhine vaegkuulmine ja võrkkesta taandareng.