PAC-vektorid (ingl. PAC vectors)

PAC-vektorid on BAC ja faagi P1 vektorite hübriidsüsteem. PAC-vektorid on konstrueeritud selliselt, et toimub negatiivne selektsioon võõr-DNA insertsiooni mittesisaldavate ja positiivne selektsioon rekombinantseid vektoreid sisaldavate kloonide suhtes.