A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

pürosekveneerimine (ingl. Pyrosequencing)

DNA mass-sekveneerimise meetod, kus erinevalt Sangeri didesoksüribonukleotiididega DNA-ahela sünteesi terminatsioonist kasutatakse sünteesiga järjestamist, mispuhul detekteeritakse nukleotiidide lülitamisel toimuvat pürofosfaadi vabanemist.