A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P-ala (ingl. P box)

Pärmseente a-paardumistüübi rakkudes ülesvoolu asuv regulatoorne järjestusala, mis seotakse regulaatorvalguga ja millega aktiveeritakse a-spetsiifiliste geenide transkriptsioon.

paardumistüüp (ingl. Mating type)

Pagaripärmi (ja mõnede teiste seente) sugulisel sigimisel rakkude eristumine erinevateks omavahel ristuvateks (rakkude ühinemisega) sugupoolteks, näiteks paardumistüüpideks a ja α.

PAC-vektorid (ingl. PAC vectors)

PAC-vektorid on BAC ja faagi P1 vektorite hübriidsüsteem. PAC-vektorid on konstrueeritud selliselt, et toimub negatiivne selektsioon võõr-DNA insertsiooni mittesisaldavate ja positiivne selektsioon rekombinantseid vektoreid sisaldavate kloonide suhtes.

palindroom (ingl. Palindrome)

DNA-lõik, kus kesksest sümmeetriateljest lähtudes, lugedes erinevatelt DNA-ahelatelt mõlemas suunas aluspaaride järjestusi, saame sama geneetilise lause e. info.

pärasoolevähk (ingl. Colorectal cancer)

Väga sage vähkkasvaja, mida põhjustava geeni penetrantsus erinevate kasvajatüüpide korral on vahemikus 60–80%. Vt käärsoole-pärasoole polüüpne vähk; pärilik mittepolüüpne käärsoole-pärasoolevähk.