A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

P-ala (ingl. P box)

Pärmseente a-paardumistüübi rakkudes ülesvoolu asuv regulatoorne järjestusala, mis seotakse regulaatorvalguga ja millega aktiveeritakse a-spetsiifiliste geenide transkriptsioon.