A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

operaator (ingl. Operator)

Operoni osa, mis kontrollib ühe või mitme struktuurgeeni avaldumist, olles seondumissaidiks ühele või mitmele regulaatorvalgule.

operon (ingl. Operon)

Grupp geene, mis moodustavad ühtse regulatoorse või kontrollüksuse. Üksus koosneb operaatorist, promootorist ja struktuurgeenidest. Omased prokarüootidele.

operoni mudel (ingl. Operon model)

Negatiivne regulatsioonimehhanism rühma struktuurgeenide kotranskriptsiooni koordineeritud regulatsiooniks. Mehhanismis osaleb regulaatorgeeni poolt kodeeritud repressor, mis kontrollib rühma struktuurgeenide transkriptsiooni selliselt, et seondudes operaatori piirkonnaga blokeerib ta RNA polümeraasi poolt teostatava transkriptsiooni.

opiinid (ingl. Opines)

Agrobacterium tumefaciens’e Ti-plasmiidiga nakatatud taimed hakkavad tootma arginiini derivaate opiine. Sõltuvalt bakteritüvest sünteesitakse kas nopaliini või oktapiini, mille bakteriaalsest katabolismist vabanenud energiat kasutavad bakterid energiaallikana.