A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ootsüüt (ingl. Oocyte)

Rakk, mis läbib kaks meiootilist jagunemist (oogenees), moodustab munaraku. Primaarne ootsüüt on rakk pärast meioosi esimest jagunemist ja sekundaarne ootsüüt kas meioosi II jagunemise mingis kindlas faasis (nt. imetajatel II profaasis) või pärast meioosi teist jagunemist, aga enne munaraku lõplikku küpsemist. Oogeneesi käigus tekib meioosis ühest oogoonist (2n) küps munarakk (n) ning 3 polaar- e….

operaator (ingl. Operator)

Operoni osa, mis kontrollib ühe või mitme struktuurgeeni avaldumist, olles seondumissaidiks ühele või mitmele regulaatorvalgule.

operon (ingl. Operon)

Grupp geene, mis moodustavad ühtse regulatoorse või kontrollüksuse. Üksus koosneb operaatorist, promootorist ja struktuurgeenidest. Omased prokarüootidele.

operoni mudel (ingl. Operon model)

Negatiivne regulatsioonimehhanism rühma struktuurgeenide kotranskriptsiooni koordineeritud regulatsiooniks. Mehhanismis osaleb regulaatorgeeni poolt kodeeritud repressor, mis kontrollib rühma struktuurgeenide transkriptsiooni selliselt, et seondudes operaatori piirkonnaga blokeerib ta RNA polümeraasi poolt teostatava transkriptsiooni.

opiinid (ingl. Opines)

Agrobacterium tumefaciens’e Ti-plasmiidiga nakatatud taimed hakkavad tootma arginiini derivaate opiine. Sõltuvalt bakteritüvest sünteesitakse kas nopaliini või oktapiini, mille bakteriaalsest katabolismist vabanenud energiat kasutavad bakterid energiaallikana.

östrogeen (ingl. Estrogen)

Emashormoon, innatekitaja steroidhormoon. Selle hormooni toimel areneb naiselik kehaehitus ja käitumine. Reguleerib menstruatsioonitsüklit, tsüklilisi muutusi organismis, raseduse ajal rindade ja emaka arengut, muutusi hormonaalsüsteemis, mõjutab sünnituse algust.