A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

neuraminidaas (ingl. Neuraminidase)

Gripiviiruse pinnal asetsev antigeenne glükoproteiinne ensüüm, mis soodustab vastava retseptori eemaldamist nakatatud rakkude pinnalt ja seetõttu moodustuvate viiruspartiklite vabanemist nakatatud rakust.